Barup & Edström Arkitektkontor

3D-scanning

Dokumentation genom 3D‐scanning är en modern teknik som skapar ett detaljerat, måttsäkert och effektivt underlag för arkitekturhistorisk analys och praktikorienterad restaurering.

Den ger alla relevanta förutsättningar i det kreativa arbetet med att bearbeta existerande byggnadsmassa samt att formge kompletteringar och nya arkitektoniska insatser i befintliga miljöer.

Vi har arbetat med 3D-scanning sedan 2007, och sedan 2011 har kontoret tillgång till egen scanningsutrustning i form av en Faro Focus 3D-scanner. Det ger oss möjlighet att genomföra snabba och tillförlitliga uppmätningar och analyser av befintliga byggnader och miljöer.

Det ger ett noggrant och måttsäkert underlag för restaurering och ombyggnader. Vi slipper osäkerhet kring t.ex. ifall köksskåpen går in, kan skräddarsy ny inredning utan onödig ställmån med fula lister o.s.v. 3D-scanning gör vår detaljprojektering säkrare, snabbare och effektivare. I boken ”3D-scanning i restaureringens praktik” visar vi i 19 projekt hur man kan tillämpa tekniken för att få tillgång till olika ”hemligheter” i den gamla byggnaden.  Dessutom är vår scanningsutrustning snabb och kostnadseffektiv. Därför använder vi den i nio av tio projekt, små som stora och mest av allt när objekten är på långt avstånd från kontoret vilket innebär att vi inte behöver åka och ta kontrollmått. All information ligger i den punktuppbyggda modell som vi skapat genom 3D-scanning.

Läs vidare i
Barup, K. Edström, M, Hylton III, M. 3D-scanning i restaureringens praktik/3D scanning in conservation practice. Wofy förlag 2013

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224