Barup & Edström Arkitektkontor

Baron House

Det som började som ett restaureringsprojekt av en förfallen skånegård fortsatte med ett samarbete med den internationellt kände arkitekten John Pawson och slutade som en nybyggnad. Resultatet är en kringbyggd gård, byggd på platsen för en till volymen liknande föregångare i för dåligt skick att ta tillvara.

Nybyggnaden är en nytolkning av den traditionella skånegården; lika till form och volym, men kontrasterande i material, detaljering och färgsättning – inte minst till det omgivande landskapet.

I nära samarbete med John Pawson projekterade vi byggnaden på uppdrag av en privat beställare. Byggnaden fick Region Skånes Arkitekturpris 2006 och Mies van der Rohes pris samma år. Mer om projektet i tidskriften Arkitektur 2006-6, El Croquis Pawson-nummer 2006.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224