Barup & Edström Arkitektkontor

Biskopens källare

Biskopens källare i Linköping är en märklig medeltidskällare som under andra världskriget gjordes om till ett skyddsrum. Denna restaurering innebar att vi ersatte en armerad betongkonstruktion som hotade att rasa in med en mera säker överbyggnad. På så sätt fick biskop Martin Lind en mera ändamålsenlig uteplats som binder samman den terrasserade trädgården med medeltidskällaren som kan visas för allmänheten vid särskilda tillfällen. Glasboxarna ger ljus och bidrar till arkitekturens tidsdjup tillbaka från nutid till medeltid.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224