Barup & Edström Arkitektkontor

Biskopshuset Östrabo, Växjö Ombyggnad/restaurering

Stiftets biskopshus i Växjö uppfördes efter ritningar av Olof Tempelman 1792-1796 men kom att ändras radikalt under Esaias Tegners biskopstid. Den intar idag sin plats i Växjös stadsbild som en gulmålad herrgårdsbyggnad med mansardtak och en hop av rödmålade flyglar.

Interiören har sedermera byggts om och förringats genom hårdhänta moderniseringar och ett armerat betongvalv som vi kunde riva ut. Tegners planlösning kunde återställas med förmak till sessionssalen. Mötet med biskopshuset skapar förväntningar som nu motsvaras i interiören, en entré med schackrutigt kalkstensgolv, marmorerade kolonner och en byst av Tegner på bonad empirekolonn av björk. Det bjuder in besökaren genom förmaket till sessionssalen Där har vi placerat om biskopsporträtt och förstärkt belysning för att skapa en förtätad stämning kring stiftsstyrelsens möten.

Östrabo har fått ny färgsättning och nya möbler som gör hela huset mera ändamålsenligt. Sammansättningen av antika möbler och modernare soffor och fåtöljer av Finn Juul och Börje Mogensen laddar huset med en spänningsverkan tillsammans med konsten och utsmyckningen som förnyas regelbundet genom Smålands konstarkiv. Så har Östrabo gjorts till det samhälleliga och kulturella centrum det en gång byggdes för att vara.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224