Barup & Edström Arkitektkontor

Borrby kyrka

De vackra jugendfönstren i Borrby kyrka tillhör Sveriges vackraste. De tillkom i en tid när lantbruket i trakten blomstrade. Då hade man råd att kosta på kyrkan en omfattande försköning. Liksom alla blyspröjsade fönster utsatta för vind och väderpåfrestningar behövs återkommande reparationer för att hålla de färgade och målade glasen på plats.

I Borrby togs huvuddelen av glaspartierna ner och reparerades på verkstad. Nya specialgjorda glas ersatte gamla spruckna och blyspröjsningen reparerades, gjordes om och löddes. Denna genomgripande reparation tog två år, kostade drygt två miljoner kronor och kunde endast genomföras genom kyrkoantikvariskt bidrag. Under arbetets gång fann vi även förlagorna till fönstren utförda av Neuman & Vogel, Stockholm 1912.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224