Barup & Edström Arkitektkontor

Bosarp

Korsvirkeshuset i Bosarp är vackert beläget vid en bäck i utkanten av byn och är idag ett sommarhus. Uppgiften var att förbättra köks- och trappfunktionen, en liten men krävande uppgift där mått och detaljutformning måste stämma med det gamla husets intimitet och stämning. Specialsnickerier detaljutformade med måttsäkra ritningar baserades på en 3D-scanning av byggandens interiör. Det underlättade genomförandet och gav det resultat vi och vår uppdragsgivare önskade, utan onödiga lister och ändringar.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224