Barup & Edström Arkitektkontor

Baron house

Prisat skånskt »

Ledsjö kyrka

Återuppstod ur askan »

Vård- och underhållsplaner

För långsiktig förvaltning »

Stora Hammars nya kyrka

Omfattande stenarbeten »

Sofiero ladugård

När lantbruket flyttat ut »

Kåseholms slottshotell

Boende i skånsk 1700-talsmiljö »

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224