Barup & Edström Arkitektkontor

Eslövs Medborgarhus

1950-talets mest exklusiva medborgarhus uppfördes i Eslöv efter ritningar av den unge arkitekten Hans Asplund. Bakgrunden är hans vinnande tävlingsförslag från 1948. Under tiden till färdigställandet 1957 kom upphovsmannen att genomarbeta varje detalj i byggnaden.

Anläggningen är tredelad och består av en strutformad kropp med fyra hörsalar i olika storlekar, en höghuskropp med kontor samt en sammanbindande låghuskropp med foajé, grupprum och restaurang. Konceptet genomarbetades med fasader av ädelputs och marmor, tak av aluminium samt interiörer av kalkstensgolv och väggpaneler av bl a ek och oregon pine.

I den interiöra restaureringen har husets ursprungliga materialverkan, belysning och färgsättning återställts. Anläggningen har fått en ny bar, kök, förbättrad tillgänglighet och utrymning. Den ovala gården har åter fönster av ek och under 2006 har Medborgarhusets fasader återfått sin ädelputs med marmorkross samt glimmer i ytan. Funkiskaraktären har återvänt liksom bottenvåningens ekfönster med eloxerade bläck i mässingsfärg.

Under 2014 har vi medverkat till rekonstruktion av takljuset i C- och D-salarna. Valven som ursprungligen byggdes med slitsar av glasblock täcktes redan efter tio år med aluminiumplåt. Kondensvatten, läckage och svårigheten att mörklägga var orsaken. Men takfönstren gav ett magiskt flöde av dagsljus över salen. Därför återställdes de två salarnas överljus genom återanvändning av de gamla glasblocken som fukttätades med en hydrofob på ovansidan.

Vår restaurering har fått European Union Award / Europa Nostra Award samt nomineringar till Helgopriset och det internationella Ecola-priset.

Läs vidare i Mats Edströms bok Eslövs Medborgarhus / Eslöv Civic Hall, Arkitektur förlag 2007

Projektet genomförs för Eslövs kommun.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224