Barup & Edström Arkitektkontor

Glimmingehus

Glimmingehus är nordens bäst bevarade medeltidsborg, grundlagd 1499. Den förvaltas av Riksantikvarieämbetet sedan donationen 1921 och därför var det ämbetet och inte Byggnadsstyrelsen som utsåg Mats Edström till slottsarkitekt för anläggningen 1990-1998. Det var startpunkten för en omfattande upprustning av både byggnader och verksamheter på borgen. En ny välkomstbyggnad och parkering byggdes på nyinköpt mark ett stycke från borganläggningen. Café och restaurang inreddes i de gamla byggnaderna liksom en konferenssal för 60 personer. Ett gammalt garage revs för bygget av ett litet museum på borgholmen. Tillsammans med guidade visningar, program med spökaftnar, musik och medeltidsfestival ökade besöken från 35 000 till 80 000 personer. Samtidigt blev butiken i den nya välkomstbyggnaden den mest populära och lönsammaste av riksantikvarieämbetets många butiker. Under tiden genomfördes även en iståndsättning av taklaget på borgen som har kvar sitt understrukna tegeltak, d.v.s tegel lagt på öppen läkt, undermurat med kalkbruk och tagel.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224