Barup & Edström Arkitektkontor

Grand Hotel i Lund

Som många Lundabor noterat är huvudfasaden till Grand Hotel täckt med ställningar under sommaren 2010. En omfattande restaurering pågår med målet att återställa den magnifika fasaden med dekor av sandsten från Öved och huvudentrén med nischer i dekorationsmåleri.

Grand Hotel som uppfördes 1896-99 efter ritningar av arkitekt Alfred Hellerström är ett av Lunds mest påkostade och eleganta sekelskiftesbyggnader. Arkitekturen påminner om ett franskt vinslott, i fyra våningar med mittrisalit, tureller och hörntorn.

Fasaderna av ljusgul beklädnadstegel från Skromberga tegelbruk, har en omfattande dekor i övedssandsten som fått den typiska rostfärgade ytan genom att stenens järnoxider rostar i ytan. Sandstenen är huggen med motiv av keruber, vinrankor, pinjekottar och ekollon etc, motiv som associerar till hotellets och restaurangens verksamhet.

Under åren har stenarbetena vittrat och spruckit sönder. Bildmotiven med blad och listverk har skadats och förlorat skärpa. Huvuden fötter och armar på keruberna har fallit av och monteras ner för att hindra ras. Skarpa kanter har rundats av och ytbehuggningen i lågerhuggning, släthuggning och råkopp har gått förlorad.

Nio veckor under hotellets lågsäsong genomför sex stenhuggare och –montörer arbetet att återställa stenarbetena på mittrisaliten till dess ursprungliga glans. Sommarens arbete har förberetts minutiöst under våren med skadeinventering, mallning och nyhuggning av stenelement för komplettering. De skulpturala elementen har gipsavgjutits och utförts i exakta kopior. I detta arbete har tillvaratagen sten från tidigare etapper återanvänts eftersom Övedssandstenen inte längre bryts. Ny kompletteringssten görs av den snarlika Orsastenen.

Stenarbetena på Grand Hotel i Lund är en av de största stenrestaureringsarbeten som pågår just nu i Sverige.

Arbetena på mittrisaliten har projekterats av oss i samverkan med stenhuggarmästare Mats Johansson och ingenjör Ulf Hansson. Entreprenadarbetena utförs av Marmor & Granit AB i Kristianstad.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224