Barup & Edström Arkitektkontor

Historiska Museet vid Lunds Universitet

Som arbetsredskap – men också för att tydliggöra våra föreställningar kring ett uppdrag – använder vi oss av CAD-modeller och skapar ur dessa digitala bilder och sekvenser ur blivande rum. Men även i förarbeten, utredningar och besiktningar använder vi oss av ny teknik i dokumenterandet och i presentationen. Vi har också mölighet att dokumentera själva byggandet och färdigställandet mycket ambitiöst i bilder och video.

Vi har på uppdrag av Lunds universitets historiska museum gett ut en ny upplaga av en skräddarsydd CD-ROM med tillhörande foldrar beskrivande museets framtidsvision. Vi står för rådgivning och producerar löpande presentationsmaterial och visionsframställningar, såväl AV-material som manus till texter.

I videoproduktioner berättat om kyrkorestaureringar, om byggnadsvård och -förvaltning för Statens Fastighetsverk och kommuner. Berättare är radio- och TV-profilen Bengt Grafström.

Historiska museet vid Lunds Universitet är troligen världens äldsta universitetsmuseum. I syfte att aktivera och marknadsföra en rik och spännande museisamling initierade museichefen Per Karsten en upprustning. I en första etapp introducerade vi en välkomnande ny entré från Krafts torg mitt emot domkyrkan. Foajén utformades med paneler och skyltskåp av körsbär, golv av kalksten och väggytor av hållbar svart pigmenterad stucco lustro.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224