Barup & Edström Arkitektkontor

Kabusa konsthall

Från början utvecklades Kabusa konsthall som ett ganska omfattande restaurang- och hotellprojekt med tillhörande konsthall. Villkoren ändrades och vi fick i uppgift att med en mini-budget genomföra ombyggnaden för konsthall och en mindre restaurangdel.

Kreativa och givande diskussioner gav en lösning präglad av enkla, robusta och väl avpassade val. Det bidrog till att utveckla Kabusas speciella karaktär av kontrastrik industriell miljö där konsten får plats och rymd för eget liv.

  • betonggolvet lagades bara sparsamt
  • ett gammalt trädgolv återanvändes i restaurangen
  • nya fristående väggar byggdes in i rummet och avgränsade restaurangdelen från galleriet
  • diskar och glasskåp med varor till försäljning svetsades av omålat stål
  • nya trappor av rå betong och räcken av tunn rundstång
  • återanvänt handslaget formtegel bildar en ”orientalisk matta” i galleriets ”kabinett”

Arbetet utfördes för Lars Lundin, Kabusa Konsthall

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224