Barup & Edström Arkitektkontor

Kalmar domkyrka

Restaureringen av Kalmar domkyrka är resultatet av en 1:a pris i en arkitekttävling 2003. Arbetena som tog åtta år att utföra resulterade i den största kyrkorestaurering hittills under 2000-talet i Sverige. Arbetena omfattar invändig och utvändig restaurering, utformning av nytt kor, centralaltare, ambo och dopfunt, mötes- och arbetslokaler, fasadrestaurering och omläggning av taket med sina 24 eldsurnor och –kandelabrar i gotländsk kalksten med återställande av 24 karats förgyllning samt teknisk uppgradering av värme, säkerhetssystem och tillänglighet m.m.

Kalmar domkyrka, ritad av Nicodemus Tessin d ä på 1670-talet, är en av norra Europas vackraste barockkyrkor. Inspirerad av samtidens katedraler i Rom gestaltades Kalmar domkyrka i en stram konsevent arkitektur avpassad för nordens smak och klimat. Byggandet tog tid och vid invigningen 1697 togs ett kyrkorum i bruk med sin säregna förmåga att kombinera långhuskyrkan med centralkyrkan. Många arkitekter har sedan dess gjort planer för den kupol man ansåg att kyrkan saknade.

Arbetena tilldelades 2012:års Arkitekturpris av Sveriges Arkitekter Kalmar/Karlskrona och 2014 års stadsbyggnadspris för ”Ett mycket väl utfört renoveringsarbete..där konsekvens av tanke och genomförbarhet visar vägen för centrala Kalmars som viktig utvecklingsplats” Europa Nostra gav restaureringsarbetet ”Special Mention” 2012” Den exteriöra restaurering av Kalmar domkyrka nominerades till Helgopriset 2008 för ”en professionell och väl genomförd fasadrenovering som lyfter byggnadens uttryck till en nivå som motsvarar dess historiska värde.

Arbetet utförs för Svenska Kyrkan i Kalmar.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224