Barup & Edström Arkitektkontor

Kärnan & Fredriksdal

Kärnan i Helsingborg är ett varumärke och en kulturhistorisk symbolladdad byggnad. Vård- och underhållsplanen för denna byggnad och för Fredriksdals museum med sin samling av 56 kulturbyggnader fick betydelse som startpunkt för ett omfattande restaureringsarbete. Här introducerade vi en arbetsmodell som på ett enkelt sätt beskrev varje enskild byggnad, de tekniska problemen med korta anvisningar om åtgärder, prissatta och planerade i ett tioårsschema. Arbetsformen gav en tydlig och konkret bild av det eftersatta underhållet och behovet av konkreta, finansiella åtgärder. Beslut att dra igång en sedan länge efterlängtad upprustning startade 2001 och idag är Kärnan och Fredriksdal i gott skick med en kontinuerlig ordnad förvaltning.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224