Barup & Edström Arkitektkontor

Kåseholms slottshotell

Kåseholm, beläget mellan Sjöbo och Tomelilla, byggdes 1800-1801 och betraktas som Skånes sista 1700-talsslott. Den nuvarande herrgårdsbyggnaden är uppförd på ett äldre stenhus som troligen uppfördes på 1600-talet. Mansardtaket och de två flyglarna mot norr ger slottet en särpräglad karaktär liksom terrängen som gör det möjligt att komma in i sutteräng-våningen från gårdsrummet i norr.
Ägaren önskade öppna slottet som en värdig, vacker och bekväm miljö för hotell och konferensgäster i det mindre formatet. Det skapade förutsättningar för en intim, privat karaktär till de hotellrum samt konferensrum, matsal och restaurangkök som byggdes in i den gamla byggnaden. Rummen inreddes med ägarens val av historiska möbler till en tidstrogen herrgårdsmiljö. En detalj i sammanhanget var att vi som studenter utfört en detaljerad uppmätning 1975. Den var till stor hjälp i projekteringen av slottsombyggnaden.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224