Barup & Edström Arkitektkontor

Krapperups borg

Vid den vackra halvön Kullen ligger Krapperups gods med ursprung i tidig medeltid. Borgens stjärnfasad murades på 1570-talet i tre våningar. Senare om- och tillbyggnader har format en fascinerande och sammansatt anläggning med läsbara spår från fem århundraden.

Tretton byggnader ingår i den byggnadsminnes- förklarade godsmiljön. Vi har upprättat ett vård- och underhållsprogram för denna del av anläggningen. Det utgör grunden för ett sexårigt kulturvårdsavtal mellan ägaren den Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen och Länsstyrelsen.

Iståndsättningen av borgen har omfattat reparation av murverk, puts, snickerier, målning, plåt och natursten. Den vita kritstenen (troligen från Kögetrakten) och den gotländska kalkstenen har konserveras. Kopparplåten i kupor och hängrännor försågs med slitplåtar och de murade valven har satts istånd.

Ett fördjupat dokumentations- och visualiseringsarbete genomförs parallellt med entreprenadarbetena och ger forskningsresultat som läses samman med borgens arkivmaterial.

Vi utför projekterings – och byggledningsuppdraget för den Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224