Barup & Edström Arkitektkontor

Chateau de la Barbazanié

Anläggningen som tidigare varit ett barnhem genomgår en omfattande upprustning som privatbostad. Som rådgivare till slottsägaren har vi medverkat i utformningen av slottets entrégård, kök, terrass- och bassänganläggning.

Målet har varit att kompletter det gamla slottet med nya funktioner, insynsskydd, garage mm och ge det en passande utformning som nära samspelar med den gamla arkitekturen. Därför är nya murar och byggnader utformade med natursten och puts. Slottet har fått en ny lätt parfymerad ljust rödtonad, grå kulör som står vackert mot det omgivande landskapet av frodig grönska och valnötsskog.

Arbetet utförs för privat uppdragsgivare.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224