Barup & Edström Arkitektkontor

Ledsjö kyrka

I december 2004 totalförstördes Ledsjö kyrka, utanför Götene i Västergötland, i en brand. Planeringsarbetet för en återubbyggnad tog snabbt fart och 2006 valdes – bland fyra arkitektkontor – vårt förslag för projektet. Den 20 december 2009 kunde kyrkan åter invigas med att biskop Erik Aurelius klappade tre gånger på kyrkporten. Därefter välsignades kyrkan och alla dess nya inventarier: klockorna, orgeln, prediksstolen, dopfunten och altaret.

Ledsjö kyrka har återuppbyggts med en helt ny kyrkointeriör. Vår tids liturgi tillvaratar dialogen mellan församling och officiant. Vi skapar en arkitektur för samling och närvaro.

Gestaltningen bygger på en geometrisk mönsterbild som går igen i altare, altarskåp, golvmönster, inbyggnader mm. Mönsterbilden definierar en mångfald av former; ovaler, kvadrater, stjärnor mm. Det ger en rik variation inom ett gemensamt tema.

De specialritade möblerna är gjorda av skiktlimmad björk, utom altaret som står fram i valnöt. Verksamheten samlas kring det avrundade koret där det förutom altare och altarskåp finns körplats, orgel, ambo och dopfunt. Kyrkbänkarna har svängd form. Kyrkans interiör producerades under 2009 och färdigställs 2010 med en ny orgel.

Återuppbyggnaden har syftat till att bygga en modern kyrka inom det gamla byggnadsskalet, ett kyrkorum som utstrålar samtid, egenart och värdig intimitet.

Götene kommuns byggnadsvårdspris 2010 går till Ledsjö församling för återuppbyggnaden av den nedbrunna kyrkan; ”för en stilfull återuppbyggnad av Ledsjö kyrka, där tradition och nyskapande har kombinerats till en spännande och funktionell helhet”.Läs mer »

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224