Barup & Edström Arkitektkontor

Linköpings domkyrka

Verksamheten i Linköpings domkyrka utvecklas och förändras. Gudstjänstlivet, enskild andakt, barnverksamhet, bokförsäljning, ökad turism mm ställer nya krav på kyrkorummets användning, inredning och estetik.

Restaureringen av Linköpings domkyrka är den största svenska kyrkorestaurering som genomförts på senare år. Under sju års tid omdanades det vackra gotiska kyrkorummet för att bli mera ändamålsenligt och bättre avpassat för den livliga verksamhet som pågår dagligen i domkyrkan.

För detta fordrades en källarutbyggnad på mer än 500 kvadratmeter som gav praktiska lokaler för textilvård, förråd och personallokaler mm. Det gav möjlighet att renodla kyrkorummet och ge plats för en ny korplats med centralaltare, korstolar och flyttning av den gamla predikstolen till ursprunglig plats.

Det nya centralaltaret i ek har 23 karats förgylld text HELIG HELIG HELIG, också på hebreiska samt snart även på latin och grekiska. Koromgången kompletterades med nytt altare i Mariakoret och nytt fundament till det Hermanialtare vars medeltida stenskiva redan fanns i kyrkan.

En ny informationsdisk välkomnar besökaren liksom två pekskärmar och en plattskärm i vapenhuset som visar dagens aktiviteter.

Arbetena utförs för Svenska Kyrkan i Linköping

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224