Barup & Edström Arkitektkontor

Lunds universitetsbibliotek

Det gamla universitetsbiblioteket i Lund byggdes i baltisk tegelgotik efter ritningar av Alfred Hellerström 1907. Den praktfulla skådefasaden mot Helgonabacken rymmer boklager i sju våningar byggt i tidens moderna stålkonstruktion.

Under 1930- och 50-talet byggdes biblioteket ut och formade en ca 50×50 meter fyrkantskropp med ett besvärande ljus- och lufttomt inre.

Vår uppgift har varit att flytta bort arbetslokaler som inretts i de låga boklagren, göra en påbyggnad med förbättrad tillänglighet, utrymning samt förbättrade ljus- och ventilations-förhållanden.

Om- och påbyggnaden tog utgångspunkt i att förtydliga de olika tidslagren inom en sammanhållen gestalt. Därför återställdes den gamla läsesalen i 1907-års form medan nya diskar för reception, information, in- och utlåning utformades liksom påbyggnaden mot norr med stark modernitet.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224