Barup & Edström Arkitektkontor

Norra Kapellet

Trelleborgs krematorium byggdes efter ritningar 1936 av arkitekt Olander Gröffell. 2016-2017 gjordes en stor om- och tillbyggnad för nya kontor, samlingsrum och en ny konfessionslös kapellsal.

Utbyggnaden av foajé kring och båda sidor av den gamla ”pantheonsalen” löste både plats för samtal, kapprum och kommunikation till de nybyggda rummen på östra och västra sidan av det gamla krematoriet. Bygget fick kommunens Samhällsbyggnadspris 2017 med motiveringen:

”Vinnaren har skapat en utmärkt blandning av gammalt och nytt, och detta utan att glömma bort tillgänglighetsperspektivet. Byggnaden är sannerligen en av stadens pärlor och det står nu klart att Norra Kapellet även i fortsättningen kommer att ha en speciell plats i trelleborgarnas hjärtan.”

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224