Barup & Edström Arkitektkontor

Om Barup & Edström Arkitektkontor

Barup & Edström arkitektkontor AB är ett väletablerat och välrenommerat företag med 30 år i branschen. Vi arbetar med nybyggnader, inredningar, restaureringar och vårdplaner, ofta med fullständig projektledning och ekonomistyrning. I projekten gör vi ofta CAD-visualiseringar och DVD- presentationer. Vår filosofi är:

  • att våra kunder skall välja oss för den arkitekturkvalitet vi skapar.
  • att verka i en miljö som producerar den främsta och mest långsiktigt hållbara arkitekturen.
  • att skapa prisvärd arkitektur, den kvalitet du efterfrågar och söka överträffa den inom de resursramar som du definierat.
  • att vara en glad och trygg arbetsplats som tar ansvar, tillvaratar och utvecklar allas kompetens.

CV Mats Edström och Kerstin Barup (pdf) här »

Kontakt

Barup & Edström Arkitektkontor AB
Holmby Gårdvik
SE-247 47 Flyinge

Telefon 0414-131 00
0708 131 130 (Mats Edström)
0708 131 131 (Kerstin Barup)
0709 131 161 (Vincent Farrow)
E-post ark@barupedstrom.se

PlusGiro 441 89 03-3
Bankgiro 420-7536
Organisationsnr 556495-6224

Söka jobb? Skriv e-post eller ring!

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224