Barup & Edström Arkitektkontor

Öveds kyrka

En formklippt allé leder från Övedskloster upp till Öveds kyrka som byggdes efter ritningar av Carl Hårleman vid 1760-talets början.

Vi har medverkat till en invändig och även utvändig restaurering.

Den invändiga restaureringen har givit ny vattenburen uppvärmning och en rekonstruktion av ursprunglig färgsättning. Ett renskuret fransk-klassicistiskt kyrkorum med läktare från 1811 återfick sin ursprungliga färgsättning med grå-blå-gröna bänkkvarter, cederträfärgat altare och predikstol. Altarringen kläddes i naturgarvat skinn. Det vackra golvet med röda tegelplattor rensades från cement, kompletterades och återlades i kalkbruk. Rummets rika förgyllning sattes istånd och det allegoriska epitafiet över baron Hans Ramel och hans hustru konserverades. Interiören återfick därmed sin friskhet och subtilt återhållna färgsättning efter Hårlemans idéer.

Exteriört har det enkelfalsade plåttaket med många speciella detaljer lagts om. Vidare har stenarbetena reparerats och konserverats liksom fasadputsen och de gamla träfönstren. En vård och underhållsplan upprättas för att försäkra en varsam framtida förvaltning av detta vackra arkitekturarv.

Det har givit kyrkan ett nytt vattenburet uppvärmningssystem, återställd färgsättning, puts- och fönsterkonservering samt komplettering av kyrkans vackra stenarbeten i Övedssandsten och Gotländsk kalksten.

Arbetena utförs för Fränninge pastorat.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224