Barup & Edström Arkitektkontor

Historiska Museet vid Lunds Universitet

Historiskt museum i nytt ljus »

Chateau de la Barbazanié

Slott med nya funktioner »

Kärnan & Fredriksdal

Konkret vårdplanering »

Lunds universitetsbibliotek

Nya krav på gammalt hus »

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224