Barup & Edström Arkitektkontor

Sofiero ladugård

Det kungliga slottet Sofiero byggdes som kungafamiljens privata lustslott vid Öresund strax norr om Helsingborg i slutet av 1800-talet. Ladugården ritades av C E Löfvenskiöld 1877. Till 1964 var denna förstklassiga funktionsbyggnad i bruk under Sofiero.

2010 övertog konstnären Jessica Nederman den stora u-formade anläggningen av Helsingborgs kommun. Hon har därefter successivt rustat upp byggnaden och etablerat nya verksamheter.
Gårdens historiska miljö, läge och arkitektur utgör en tillgång. Det är kvaliteter som bevaras och förstärks i den pågående utvecklingsplanen för anläggningen. Läget nära Helsingborgs stad och Sofiero slott och park medför många besökare som bidrar till att påverka utformningen av verksamheterna. Byggnaderna sätts i stånd och de stora vackra volymerna i logar, stallar och loft utvecklas för att användas till försäljning, hantverk, kontor, café och undervisning. Spiltor, foderkrubbor och stengolv m.m. bevaras i stor utsträckning.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224