Barup & Edström Arkitektkontor

Kyrkorummet i Stora Hammar

Kan man riva ut alla bänkar? Det frågar sig många församlingar – en berättigad fråga om hur vi bättre kan använda våra kyrkor idag.

Flexibilitet, att kunna göra många olika saker i kyrkorummet har funnit sin lösning i Stora Hammars kyrka, Höllviken. Där gav länsstyrelsen tillstånd att rensa rummet från bänkar, kortrappa, golvbeläggning och skapa ett nytt ändamålsenligt rum.

Redan dagen efter slutbesiktningen vid juletid 2017 ordnade församlingens barnverksamhet ett julspel med krubba, staffage och halmbalar i fullskala. Sen har det nya kyrkorummet använts för konserter, undervisning, möten, teater mm förutom de vanliga förrättningarna som gett förlösande kraft för verksamheten i Höllviken.

Det nya kyrkorummet arbetades fram i en arbetsgrupp och fick en utformning med svar på alla praktiska idéer och önskemål.

Mera ljus, resulterade i fyra ljuskronor med ”uplight” och 30 spotlights som ger olika ljusbilder för alla möjliga scenarier.

Synlig kör, resulterade i en 50 cm bred kortrappa för körerna.

Ökad tillgänglighet, resulterade i ett lyftbord i trappsteg som fälls ner, lyfter upp och sedan återställer kortrappan av kalksten.

Fri möblering resulterade i stolar, kopplingsbara i raka och svängda former med ett stolförråd bakom skärmar

Barnhörna skapades som en enkel flyttbar skärmvägg i kyrkorummets västvägg.

Förbättrad uppvärmning löstes med bergvärme, värmeslingor och radiatorer.

Inspirerad av förnyelsen sökte och fick församlingen även tillstånd att bygga nytt på kyrkogården. Här ordnas förberedelserum, Hwc. och en ramp till kyrkorummet löst i en helt cirkulär byggnad vid huvudentrén.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224