Barup & Edström Arkitektkontor

Tommarps kungsgård

Tommarps kungsgård är uppförd som en privatborg under 1300-talet på ett strategisk med utskikt över Rönne å. Under 1600-talet utvecklades en palatsanläggning med tinnar, torn, vallgrav, bastioner och trädgårdsanläggning. Borgen ingick i det vederlagsgods som Sverige fick i utbyte mot Bornholm i freden med Danmark. Därefter gjordes borgen om till översteboställe för Kvidinge regementet. Då rensades tornen bort och husets fick den klosterliknande utformning som vi nu ser.

Idag förvaltas borgen av fastighetsverket och sedan 1997 har systematisk upprustning skett med konst- och kulturverksamhet i byggnaden. Det har resulterat i en rad åtgärder som bidragit att locka fram byggnadens kvaliteter och göra den tillgänglig för allmänheten; framtagning av gamla kalkmålningar, återställande av spisar, ytskikt och inredning från tiden som översteboställe. Det har resulterat i en intim, karaktär som lockar många till kungsgården. Därför har vi även iordningställt ett café, salar för konst, försäljning, toaletter och parkering.

Arbetet utförs för Statens fastighetsverk.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224