Barup & Edström Arkitektkontor

Trelleborgs Sankt Nicolai kyrka

Genom några noggrant övervägda ändringar kunde vi skapa förutsättningar för nytt liv i Trelleborgs kyrka. Korsmitten aktiveras idag med en stor halvcirkulär plattform med utrymme för församlingens tre körer. Här placerade vi även ett nytt mobilt centralaltare i brons, flexibelt, fällbart och möjligt att skjuta undan vid behov. En svängd ramp gör altarplatsen tillgänglig för alla och ny reglerbar belysning skapar stämning för olika förrättningar.

Nya kalkstensgolv, bekväma stolar och toalettinbyggnad integrerades i Helgo Zettervalls dekorativa arkitektur. En ny vestibul i cortenstål förbättrade kontakten med församlingshemmet öster om kyrkan.

Gör ett virtuellt besök i kyrkan: http://trelleborgsforsamling.se/?page_id=3163

Läs även; Kyrklig scenografi av Kerstin Barup & Mats Edström ur tidskriften STEN, nr 4 2015.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224