Barup & Edström Arkitektkontor

3D-scanning

Dokumentation genom 3D‐scanning är en modern teknik som skapar ett detaljerat, måttsäkert och effektivt underlag för arkitekturhistorisk analys och praktikorienterad restaurering.

Den ger alla relevanta förutsättningar i det kreativa arbetet med att bearbeta existerande byggnadsmassa samt att formge kompletteringar och nya arkitektoniska insatser i befintliga miljöer.

Vi har arbetat med 3D-scanning sedan 2007, och sedan 2011 har kontoret tillgång till egen scanningsutrustning i form av en Faro Focus 3D-scanner. Det ger oss möjlighet att genomföra snabba och tillförlitliga uppmätningar och analyser av befintliga byggnader och miljöer.

Läs vidare i
Barup, K. Edström, M, Hylton III, M. 3D-scanning i restaureringens praktik/3D scanning in conservation practice. Wofy förlag 2013

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224