Barup & Edström Arkitektkontor

Dokumentation och visualisering

Som arbetsredskap – men också för att tydliggöra våra föreställningar kring ett uppdrag – använder vi oss av CAD-modeller och skapar ur dessa digitala bilder och sekvenser ur blivande rum. Men även i förarbeten, utredningar och besiktningar använder vi oss av ny teknik i dokumenterandet och i presentationen. Vi har också mölighet att dokumentera själva byggandet och färdigställandet mycket ambitiöst i bilder och video.

Vi har på uppdrag av Lunds universitets historiska museum gett ut en ny upplaga av en skräddarsydd CD-ROM med tillhörande foldrar beskrivande museets framtidsvision. Vi står för rådgivning och producerar löpande presentationsmaterial och visionsframställningar, såväl AV-material som manus till texter.

Vi har i videoproduktioner även berättat om kyrkorestaureringar, liksom vi nyligen gjort videoprogram om byggnadsvård och -förvaltning för Statens Fastighetsverk och kommuner. Berättare är radio- och TV-profilen Bengt Grafström.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224