Barup & Edström Arkitektkontor

Nybyggnad

Kontoret har under åren utfört ett 50-tal nybyggnader t ex bostadshus, kontor, affärshus, församlingshem, besökscenter och privatvillor.

Ofta kräver uppgifterna noggrant detaljstudium såsom närhet till skyddade kulturminnen, naturreservat eller havsbrynet.

Vi ritar ofta våra nya hus i kulturhistorisk omgivning. Då är det viktigt att arkitekturen passar in, förstärker och utvecklar existerande miljö. Därför analyserar vi omgivningarna och tar den som utgångspunkt för nybyggnaden. Sådan ”kontextuell” arkitektur fångar upp egenskaper i existerande miljö, bearbetar och omformar dem till en arkitektur med egenart och särprägel som kan utveckla existerande bebyggelse.

Att bygga med utländska uppdragsgivare och sidokonsulter har utvecklat våra möjligheter att använda datormediet för bild-, presentations- och ritningshantering.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224