Barup & Edström Arkitektkontor

Vårdprogram

Vårdplaner och vårdprogram är uppgifter som vi kommit att utföra för Fastighetsverkets byggnader, Krapperups gods och Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg.

Arbetena som bygger på noggranna skadebesiktningar, åtgärdsbeskrivningar har utvecklat metodiken och givit användbara och ändamålsenliga rapporter för det vardagliga förvaltningsarbetet.

För Svenska kyrkan genomför vi under senare år ett 30-tal vårdplaner för kyrkor och kyrkogårdar. Rutiner för att utarbeta vårdplaner och vårdprogram har vi därmed kunna skärpa och effektivisera.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224