Barup & Edström Arkitektkontor

Växjö domkyrka

Växjö domkyrka ligger i en gammal gränstrakt mellan Sverige och Danmark. Byggnadshistorien innehåller förödelse och bränder men även senare seklers genomgripande restaureringar. C G Brunius ombygg-nad på 1850-talet ersattes av C Möllers restaurering 1898-99 och av Kurt von Schmalensee 1955-1961.

Vår restaurering har tagit utgångspunkt i förnyelse och anpassning av kyrkorummet för tidens mångfunktionella gudstjänstliv. Vi har även försökt återskapa en historisk och konstnärlig mångfald som gått förlorad efter de senaste århundradenas restaureringar.

Kyrkorummet har bl a återfått 1700-talets bänkkvarter och gamla ljuskronor men utrustats med 500 nya stolar/klappstolar, sidoaltare, kör-läktare, konstnärlig utsmyckning samt skrudkammare, konfirmandsalar etc.

Under senare år har den stora 1740-talsorgeln återställts med sin ursprungliga fasad i gult och guld och med den gamla läktarbalustraden.

I ett nytt tillägg lyckades vi lägga in ett lyftbord för rullstolar till koret i ett gammalt trapphål som ersättning för den 18 meter långa ramp som var en sämre alternativ lösning.

Mats Edström var domkyrkoarkitekt för Svenska Kyrkan i Växjö 1991-1997.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224