Barup & Edström Arkitektkontor

Villa Brommé

Villa Brommé ligger blott 50 meter från Östersjön nära Sandhammaren på den skånska sydkustens ”riviera”. Här ligger husen mitt i naturen och tar ofta sin utgångspunkt i naturens material. Därför var det viktigt för oss att ge det nya fritidshusets 100 kvadratmeter en funktionell och samlad lösning, med central eldstad och stora terrassytor mot havet i öster och naturreservatet i norr.

Barup & Edström Arkitektkontor AB | E-post: ark@barupedstrom.se
Adress: Lotskajen 9 | 216 42 Limhamn | Växel: 0414 131 00
PlusGiro 441 89 03-3 | Bankgiro 420-7536 | Organisationsnr 556495-6224