PROJEKT

Linköpings domkyrka

GENOMFÖRANDE

2000-2006

PLATS

S:t Persgatan, Linköping

BYGGHERRE

Linköpings domkyrkopastorat

FOTO

Barup & Edström

Verksamheten i Linköpings domkyrka utvecklas och förändras. Gudstjänstlivet, enskild andakt, barnverksamhet, bokförsäljning, ökad turism mm ställer nya krav på kyrkorummets användning, inredning och estetik.

Restaureringen av Linköpings domkyrka är en av de största svenska kyrkorestaurering som genomförts på senare år. Under sju års tid omdanades det vackra gotiska kyrkorummet för att bli mera ändamålsenligt och bättre avpassat för den livliga verksamhet som pågår dagligen i domkyrkan.

För detta fordrades en källarutbyggnad på mer än 500 kvadratmeter som gav praktiska lokaler för textilvård, förråd och personallokaler mm. Det gav möjlighet att renodla kyrkorummet och ge plats för en ny korplats med centralaltare, korstolar och flyttning av den gamla predikstolen till ursprunglig plats.

Det nya centralaltaret av ek har orden HELIG HELIG HELIG i 23 karats förgylld text på svenska, hebreiska samt även på latin och grekiska. Koromgången kompletterades med nytt altare i Mariakoret och nytt fundament till det Hermanialtare vars medeltida stenskiva redan fanns i kyrkan.

En ny informationsdisk välkomnar besökaren liksom två pekskärmar och en plattskärm i vapenhuset som visar dagens aktiviteter.